Ubezpieczenie uczniów

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje, iż w świetle informacji MEN umowę w/s ubezpieczenia ucznia podpisuje rodzic (prawny opiekun). "Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców".

czytaj dalej...

Ubezpieczenie uczniów II LO

Rada Rodziców II LO zaaprobowała 3 oferty firm ubezpieczeniowych dla ubezpieczenia uczniów od następstw NW w roku szkolnym 2019/2020.
Ubezpieczenie uczniów w szkole nie jest obowiązkowe.
Dokładniejszą informację przedstawiamy w dokumentach poniżej.
Warunki COMPENSA dla II LO oraz porównanie InterRisk i PZU.
Decyzję o ubezpieczeniu uczniów podejmują Rodzice. O swojej decyzji informują do piątku 20.09.2019 wychowawcę klasy. Brak informacji oznacza decyzję NIEUBEZPIECZANIA dziecka w szkole.

czytaj dalej...

Kiermasz podręczników

W dniach 09 - 11 (poniedziałek-środa) września 2019 Samorząd Uczniowski II LO organizuje kiermasz używanych podręczników przeznaczonych dla klas 1-3 po gimnazjum. Serdecznie zapraszamy absolwentów i uczniów do sprzedaży i zakupów używanych podręczników. Chrońmy środowisko.

czytaj dalej...

Spotkanie z Aliną Dąbrowską

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z Panią Aliną Dąbrowską, najstarszą absolwentką II LO. Spotkanie odbędzie się w Zamku - Muzeum Miasta Pabianic 1 września o godz. 16.30 (wstęp wolny). Burzliwe i niewiarygodne losy Pani Aliny zostały opisane w książce „Wiem, jak wygląda piekło”.

czytaj dalej...

Wyniki matur 2019

Zapraszamy absolwentów po osobisty odbiór wyników egzaminu maturalnego w czwartek 4 lipca 2019 r. od godz. 10.30. W pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego uczniów II LO w Pabianicach:
- zdawalność 96,8 %
- średnia wszystkich uczniów 58,99 %
- najwyższa średnia ucznia 86 %
- przedmioty z których uzyskano 100%:
       egzamin ustny: j. polski 12 osób, j. angielski 10 osób
       egzamin pisemny: j. angielski (p.p.) 17 osób, matematyka (p.p.) 8 osób
Możecie porównać swoje wyniki z krajowymi

czytaj dalej...