ZFŚS II LO

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje, iż ze względu na ograniczenia związane z pandemią termin złożenia „Danych dotyczących gospodarstwa domowego i dochodu rodziny” i Wniosku o dofinansowanie wypoczynku został przesunięty do 10.06.2020.

czytaj dalej...

Zarządzenie Dyrektora II LO

W związku z decyzją MEN informuję, iż przedłużeniu ulega zawieszenie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej II LO do dn. 24.05.2020 r. Zarządzenie 07/2020 Dyrektora II LO. Od dnia 27.04.2020 r. wszyscy uczniowie kl. 1-2 będą mogli korzystać z pakietu Office 365. Pakiet ten umożliwi stosowanie skuteczniejszych metod zdalnego nauczania w czasie przedłużającego się zawieszenia zajęć. Zamieszczam do zapoznania się "Oświadczenie" związane z wprowadzeniem pakietu. Wprowadzony zostaję także "Regulamin korzystania z pakietu Office 365", który jest umieszczony na stronie szkoły. czytaj dalej...

O zdalnym kształceniu

Szanowni Państwo. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole i zaleceniami MEN nauczyciele II LO w Pabianicach podjęli działania związane z t. zw. nauką zdalną (kształceniem na odległość). Informacje, materiały związane z tą formą nauczania są (albo będą) wysyłane przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego, skrzynek mailowych itp. Jeśli do któregoś z uczniów nie docierają takie informacje (albo nie jest możliwy ich odbiór) proszę o kontakt telefoniczny ze szkołą pod nr 422152245 albo 422155747. Dyrektor II LO mgr Krzysztof Zajda

czytaj dalej...

Kontakt z II LO

W związku z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się korona wirusa kontakt z sekretariatem szkoły jest możliwy w godz. 8.00 - 15.00 wyłącznie drogą telefoniczną: (42) 215-22-45, (42) 215-57-47 albo mailową: 2lopabianice_sekretariat@interia.pl.          Z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. Dyrektor II LO mgr Krzysztof Zajda

czytaj dalej...

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12.03.2020 do 25.03.2020 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w szkole zostają zawieszone. - od 12.03 uczniowie nie przychodzą do szkoły - proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN oraz informacji na stronie szkoły. Dyrektor II LO mgr Krzysztof Zajda

czytaj dalej...