Mobilność
Pora na podsumowanie
W dniach 11.11.2019 – 15.11.2019 odbyła się Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w ramach projektu „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami”. W zajęciach zorganizowanych przez szkołę przyjmującą Platon School wzięło udział 20 uczniów oraz 3 nauczycieli z polski a także 5 uczniów i 2 nauczycieli greckich. Galeria zdjęć W trakcie 5 dniowej mobilności uczniowie wspólnie realizowali program mobilności, który dotyczył dostępności cyfrowej. Młodzież codziennie przez co najmniej 6h dziennie odbywała zajęcia które przybliżały tematykę związana z dostępnością treści dla osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie pozwolił uczniom na dostrzeżenie problemów z jakimi codziennie spotykają się osoby niepełnosprawne w środowisku cyfrowym. Młodzież została podzielona na pięć grup w skład której wchodzili ucznowie zarówno z II LO jak i Platon School, którzy wspólnie pracowali nad zadaniami i materialnymi produktami projektu. W ramach działań zostały wytworzone raporty z audytów wybranych stron WWW pod kontem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0 oraz broszury podejmujące tematykę projektu, które zostały zaprezentowane na uroczystym zakończeniu projektu w Grecji. Oprócz zajęć wynikających z programu mobilności uczniowie wspólnie realizowali również program kulturowy, zwiedzając lokalne atrakcje turystyczne takie jak Muzeum Przyrodnicze i Centrum informacyjnym Parku Narodowego Masywu Olimp w Litochoro, skaliste miasteczko Stary Panteleimon czy stolice regionu Katerini. Pozwoliło to na przybliżenie uczniom informacji o tradycjach, zwyczajach, geografii, czy odrębności kultowej państwa greckiego. Uczniowie przygotowali również lekcje językowe, podczas których nawzajem uczyli się podstawowych zwrotów w językach ojczystych. Realizacja projektu pozwoliła na rozwój kluczowych kompetencji młodzieży w zakresie w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowości oraz w zakresie osobistym, społecznym, kulturowym i uczenia się. Młodzież rozwinęła postawy samodzielności, otwartości, odpowiedzialności, współpracy i wzajemnego poszanowania. Ponadnarodowa współpraca pozytywnie wpłynęła na przełamywanie barier kulturowych i wyzbycie się stereotypowego myślenia.