Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców II LO.

Przewodniczący RR - p. Piotr Lipiński.

Wiceprzewodniczący- p. Agnieszka Mokracka.

Skarbnik- p. Magdalena Durma.

E-mail Rady Rodziców: rr.2lopabianice@op.pl

Wpłat na Radę Rodziców przy II LO można dokonywać na konto:

76 1020 3437 0000 1102 0014 6852

W tytule wpłaty prosimy dodać nazwisko i imię ucznia z zaznaczeniem klasy.

W przypadku dodatkowych wpłat celowych należy podać przeznaczenie wpłacanej kwoty.