Konsultacje z nauczycielami

Serdecznie zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami w środę 22 maja 2019 roku w godzinach 17.00 - 18.00. Nauczyciele będą oczekiwali na Państwa w wyznaczonych "swoich" pracowniach. O godzinie 19.00 w pracowni 34 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. ZAPRASZAMY

czytaj dalej...

Powrót do szkoły

W dn. 27 maja zostaje zawieszony strajk w placówkach oświatowych w Polsce, także w II LO w Pabianicach. Dni 29.04, 30.04, 02.05, 06.05, 07.05, 08.05 są tzw. dniami dyrektorskimi (dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów kl. 1 i 2.) Lekcje zostają wznowione od 09.05. wg nowego planu. Plan zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym.

czytaj dalej...

Spotkanie uczniów klas 3

W piątek 26.04.2019 o godzinie 14.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie informacyjne Dyrektora II LO z uczniami klas 3. Proszę o przynoszenie do sekretariatu

czytaj dalej...

Komunikat Dyrekcji II LO

W II LO w Pabianicach w dn 23.04.2019 kontynuowana jest akcja strajkowa. Aktualna pozostaje informacja, iż jeżeli zaistnieje taka potrzeba zgłaszający się do szkoły uczniowie zostaną objęci opieką.
Dyrektor II LO w Pabianicach mgr Krzysztof Zajda

czytaj dalej...

Aktualny komunikat Dyrektora II LO

W II LO w Pabianicach nadal trwa akcja strajkowa. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba zgłaszający się do szkoły uczniowie zostaną objęci opieką przez nauczycieli, którzy nie uczestniczą w akcji protestacyjnej.
Dyrektor II LO w Pabianicach mgr Krzysztof Zajda

czytaj dalej...