Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami”. Do udziału zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów, którzy uzyskają największa liczbę punktów w procesie rekrutacji. Szczegóły naboru znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu rekrutacji. Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły. Do Państwa dyspozycji Dyrektor, który koordynuje działania projektowe i będzie odpowiadał na Państwa wątpliwości.

  • Regulamin rekrutacji
  • Zgłoszenie uczestnika projektu
  • Oświadczenie uczestnika
  • Instrukcja wypełniania dokumentów
  • Lista osób zakwalifikowanych
  • Lista osób na liście rezerwowej