Spotkania wigilijne

W piątek 20 grudnia 2019 roku zapraszamy klasy na spotkanie wigilijne w sali gimnastycznej. Klasy drugie oraz trzecie na godzinę 9.00, a klasy pierwsze na godzinę 10.00. Po spotkaniu w sali gimnastycznej odbędą się spotkania wigilijne w przydzielonych pracowniach.

czytaj dalej...

Mikołaj przyniósł Nam darmowy Office365

Mikołaj przyniósł nauczycielom oraz uczniom II LO darmową wersję pakietu firmy Microsoft Office 365. Pakiet dostępny jest w wersji online. Każdy uczeń i nauczyciel zainteresowany darmowym dostępem do MsOffice 365 może mieć założone szkolne konto dostępu. Konto jest aktywne na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Jak założyć konto?. Przewodniczący klasy tworzy listę zainteresowanych uczniów. Listę dostarcza do pracowni informatycznej. Po założeniu konta przewodniczący przekazuje uczniom loginy oraz jednorazowe hasła dostępu, które należy zmienić na własne. Zapraszam do legalnego korzystania z Office 365.

czytaj dalej...

Konsultacje i zebrania.

Serdecznie zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami w środę 27 llistopada 2019 roku w godzinach 17.00 - 18.00. Nauczyciele będą oczekiwali na Państwa w wyznaczonych "swoich" pracowniach. Zebrania rodziców rozpoczynają się o godz. 18.00. Wykaz pracowni będzie dostępny na tablicy ogłoszeń przy sekretaracie. ZAPRASZAMY

czytaj dalej...

Konsultacje

Serdecznie zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami w środę 23 października 2019 roku w godzinach 17.00 - 18.00. Nauczyciele będą oczekiwali na Państwa w wyznaczonych "swoich" pracowniach. ZAPRASZAMY

czytaj dalej...

Ubezpieczenie uczniów

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje, iż w świetle informacji MEN umowę w/s ubezpieczenia ucznia podpisuje rodzic (prawny opiekun). "Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców".

czytaj dalej...

Ubezpieczenie uczniów II LO

Rada Rodziców II LO zaaprobowała 3 oferty firm ubezpieczeniowych dla ubezpieczenia uczniów od następstw NW w roku szkolnym 2019/2020.
Ubezpieczenie uczniów w szkole nie jest obowiązkowe.
Dokładniejszą informację przedstawiamy w dokumentach poniżej.
Warunki COMPENSA dla II LO oraz porównanie InterRisk i PZU.
Decyzję o ubezpieczeniu uczniów podejmują Rodzice. O swojej decyzji informują do piątku 20.09.2019 wychowawcę klasy. Brak informacji oznacza decyzję NIEUBEZPIECZANIA dziecka w szkole.

czytaj dalej...