Historia

Historia II Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi w Pabianicach

  

1915 Józefa Jędrychowska otwiera prywatne siedmioklasowe gimnazjum
im. J. Jędrychowskiego w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 17.
1918 Początek przekształcania szkoły w 8-mio letnie gimnazjum żeńskie o profilu matematyczno-przyrodniczym.
1919 Upaństwowienie szkoły i nadanie jej nazwy "Gimnazjum Państwowe im. Królowej Jadwigi". Józefa Jędrychowska pełni nadal funkcje dyr. Szkoły do 1921.
10 uczennic uzyskuje pierwsze matury w szkole.
1923 Otrzymanie na własność od miasta placu pod budowę szkoły.
1926 Rozpoczęcie budowy nowego gmachu szkolnego przy ul. Pułaskiego 29.Ukazuje się pierwszy numer pisemka szkolnego pt. ,,Młoda Myśl".
1927 Rozpoczęcie nauki w nowej szkole.
1928 Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski sztandaru szkoły.
1932 Początek wprowadzania nowego typu organizacji szkoły: cztery klasy gimnazjum i dwie liceum.
1935 I zjazd absolwentów.
1939 Likwidacja szkoły przez okupanta niemieckiego.
1945 Początek nauki w szkole po wyzwoleniu Pabianic.Powołanie Aliny Effenbergerowej na stanowisko dyr. Szkoły.Szkoła siedzibą 3 liceów Królowej Jadwigi, J. Śniadeckiego, oraz liceum dla dorosłych.
1946 Przeniesienie liceum Śniadeckiego do budynku przy ul.Partyzanckiej. Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru szkoły.
1947 13 uczennic uzyskuje pierwsze matury po wojnie.Powołanie Włodzimierza Topolińskiego na stanowisko dyr. Szkoły.
1948 Powstanie "Jedenastoletniej Szkoły Ogólnokształcącej TPD I-XI "Powołanie Heleny Salskiej na stanowisko dyr. szkoły
1951 Powołanie Stanisława Cieszkowskiego na stanowisko dyr. szkoły.
1954 Powołanie Feliksa Pachnowskiego na stanowisko dyr. szkoły.
1957 Rozdzielenie klas podstawowych i licealnych oraz utworzenie szkołyNr 13 i liceum ogólnokształcącego Nr 16 mieszczących się w jednym budynku.
1960 II zjazd absolwentów szkoły. Powstanie nowej nazwy szkoły"II Liceum Ogólnokształcące"
1964 Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych obejmująpatronat nad szkołą.
1966 Nie zorganizowano klas pierwszych: przedłużenienauki o 1 rok w szkole podstawowej.
1967 Przywrócenie numeracji klas I-IV.Utworzenie klasopracowni w miejsce tradycyjnych klas.
1969 Nadanie szkole nazwy "II Liceum Ogólnokształcące im. StanisławaWyspiańskiego w Pabianicach.
1970 Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski trzeciego w historii szkoły sztandaru szkolnego.Wprowadzenie klas profilowanych.Nie ma klas maturalnych (czwartych).
1973 Powołanie Wandy Lelonek na stanowisko dyrektora szkoły.Odzyskanie dla szkoły nowych pomieszczeń na parterze i w południowym skrzydle szkoły.Zorganizowanie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej.
1975 III kolejny zjazd absolwentów szkoły.
1978 Powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im.Stanisława Wyspiańskiego.
1980 IV zjazd absolwentów szkoły.II Liceum Ogólnokształcące odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
1985 Obchody 70 lecia powstania II Liceum Ogólnokształcącego.Zjazd absolwentówszkoły.
1990 Przywrócenie szkole patrona : Królowej Jadwigi.Powrót nauczania religii do szkoły.
1991 Powołanie Barbary Mrowickiejna stanowisko dyrektora szkoły.
1995 Obchody 80 lecia powstania II Liceum Ogólnokształcącego i 50 lecia LO dla Dorosłych. V zjazd absolwentów szkoły.Ufundowanie czwartego w historii szkoły sztandaru szkolnego.
1996 Powołanie Jadwigi Przygockiej na stanowisko dyrektora szkoły.
2001 Powołanie Elżbiety Szpakowskiej na stanowisko dyrektora szkoły.
2002 Pierwszy nabór do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego.
2005 Pierwszy zewnętrzny egzamin maturalny.Jubileusz 90 lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi oraz 60 lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
VI zjazd absolwentów szkoły z okazji 90 lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi oraz 60 lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
I 2006 Dyrektor Elżbieta Szpakowska odchodzi na emeryturę.
VIII 2006 Powołanie Krzysztofa Zajdy na stanowisko dyrektora szkoły.
2010 Jubileusz 95 lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi oraz 65 lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Szkoła otrzymała Odznakę Honorową PCK I stopnia.
2012 Oddanie do użytku Powiatowej Hali Sportowej przy II LO.Wprowadzenie nowej podstawy programowej w klasach pierwszych.