Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej II LO w roku szkolnym 2021/2022
będą następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

24 wrzesień 2021 zrealizowany
15 październik 2021 zrealizowany
12 listopad 2021 zrealizowany
7 styczeń 2022 zrealizowany
2 maj 2022
4 maj 2022 - matury
5 maj 2022- matury
6 maj 2022 - matury
17 czerwiec 2022