Zdalne nauczanie w II LO

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje o przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność COVID- 19 u jednego z nauczycieli. W związku z tym za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Starostwa Pabianickiego (organ prowadzący szkołę) od 08.10 do 16.10.2020 r. wprowadzone zostaje w szkole zdalne nauczanie. Lekcje w ramach zdalnego nauczania odbywać się będą wg. planu nauczania dla poszczególnych klas. Za pośrednictwem dziennika będą przesyłane oficjalne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.
Dyrektor II LO
Krzysztof Zajda