ZFŚS informacja dla pracowników i emerytowanych pracowników

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje, iż jest możliwość złożenia wniosku o świadczenie z ZFŚS II LO. Ze względu na pandemię wypełniony i podpisany wniosek proszę zeskanować i przesłać na skrzynkę szkoły.

Jeśli nie ma takiej możliwości proszę wypełniony druk wrzucić do przygotowanego pojemnika (pudełka) w szkole.

Tutaj można pobrać druk. Wniosek o dofinansowanie
Dyrektor II LO
Krzysztof Zajda.