Składanie dokumentów do klasy 1

Osoby zakwalifikowane do klasy pierwszej prosimy o niezwłoczne składanie oryginałów dokumentów (świadectwo oraz wyniki egzaminów), 2 podpisane zdjęcia do legitymacji (ewentualnie w późniejszym terminie). Dokumenty przyjmujemy w godzinach 9.00-14.00. Prosimy o przygotowanie informacji o wyborze drugiego (trzeciego) języka obcego.

Dyrektor II LO Krzysztof Zajda