Wyniki matur 2023

Zapraszamy po osobisty odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego.
Odbiór świadectw 07.07.2023 od godziny 10.00. Świadectwa będą w tym dniu wydawane w sekretariacie. Świadectwa nieodebrane w dn. 07.07.2023 będzie można odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 14.00.