Zarządzenie Dyrektora II LO

W związku z decyzją MEN informuję, iż przedłużeniu ulega zawieszenie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej II LO do dn. 24.05.2020 r. Zarządzenie 07/2020 Dyrektora II LO. Od dnia 27.04.2020 r. wszyscy uczniowie kl. 1-2 będą mogli korzystać z pakietu Office 365. Pakiet ten umożliwi stosowanie skuteczniejszych metod zdalnego nauczania w czasie przedłużającego się zawieszenia zajęć. Zamieszczam do zapoznania się "Oświadczenie" związane z wprowadzeniem pakietu. Wprowadzony zostaję także "Regulamin korzystania z pakietu Office 365", który jest umieszczony na stronie szkoły.
Dyrektor II LO mgr Krzysztof Zajda