ZFŚS informacja dla pracowników i emerytowanych pracowników

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje, że jest możliwość złożenia wniosku o świadczenie - dofinansowanie letniego wypoczynku z ZFŚS II LO.

Ze względu na pandemię i związane z tym obostrzenia wypełniony i podpisany wniosek, oświadczenie o dochodach oraz kopię PIT-u za 2020 proszę zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły: pabianice2lo_kadry@interia.pl. Jeśli nie ma takiej możliwości proszę wypełnione druki włożyć do zaklejonej i podpisanej nazwiskiem koperty i wrzucić do przygotowanego pojemnika (urny) w szkole. Dokumenty należy złożyć do 17 maja 2021 r., tj. wniosek, oświadczenie o dochodach, nauczyciele emeryci dodatkowo kserokopii decyzji wysokości emerytury z 2021- po waloryzacji (na adres e-mail księgowości szkoły: ksiegowa2lo@interia.pl.) oraz kopii PIT-u rocznego za miniony okres rozliczeniowy 2020. Osoby, które złożą wniosek i oświadczenie o dochodach, a nie dostarczą kopii PIT-u otrzymają najniższe świadczenie. W razie wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły - nr tel. : 42 215 22 45