ZFŚS II LO

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje, iż ze względu na ograniczenia związane z pandemią termin złożenia „Danych dotyczących gospodarstwa domowego i dochodu rodziny” i Wniosku o dofinansowanie wypoczynku został przesunięty do 10.06.2020.

Dokumenty w zamkniętych i podpisanych kopertach można składać w szkole w wyznaczonym miejscu w zabezpieczonym pojemniku.
Dyrektor II LO
Krzysztof Zajda.