Zebrania rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania z wychowawcami. Z uwagi na pandemię zebrania odbywają się w 2 terminach wg harmonogramu poniżej.

Wpłat na Radę Rodziców przy II LO można dokonywać na konto: 76 1020 3437 0000 1102 0014 6852 W tytule wpłaty prosimy dodać nazwisko i imię ucznia z zaznaczeniem klasy. W przypadku dodatkowych wpłat celowych należy podać przeznaczenie wpłacanej kwoty.

Harmonogram spotkań z rodzicami:
Klasy I i III- 09.09.2020
Kl. 1ab- s. 35, godz. 17.00
Kl. 1c- s. 43, godz.17.00
Kl. 1h- sala gimn., godz. 17.00
Kl. 3a- s.33, godz. 17.15
Kl. 3b- s.38, godz. 17.15
Kl. 3c- s.31, godz. 17.15
Kl. 3e- s.30, godz. 17.30
Kl. 3g- s.42, godz.17.30
Kl. 3h- s.29, godz..17.30
Kl. 3m- s.34, godz. 17.30

Klasy II- 10.09.2020
Kl. 2a- s.35, godz. 17.00
Kl. 2ag- s. 41, godz. 17.00
Kl. 2b- s.43, godz. 17.00
Kl. 2c- s.36, godz. 17.00
Kl. 2bg- s.29, godz. 17.15
Kl. 2cg- s. 34, godz. 17.15
Kl. 2h- s. 45, godz. 17.15
Kl. 2hg- s. 27, godz. 17.15