Wyniki matur 2024

Zapraszamy po osobisty odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego.
Odbiór świadectw 09.07.2024 od godziny 10.00. Świadectwa będą w tym dniu wydawane w sekretariacie. Świadectwa nieodebrane w dn. 09.07.2024 będzie można odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 14.00.