Wyniki matur 2021

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego.
Odbiór świadectw 05.07.2021 od godziny 10.00. Świadectwa będą w tym dniu wydawane w sali gimnastycznej. Podczas odbioru świadectw obowiązują rygory sanitarne obowiązujące w szkole podczas pandemii:

  • Wchodzić do sali po jednej osobie
  • Zachować odpowiedni dystans
  • Przynieść własny długopis (potwierdzenie odbioru świadectwa)
  • Stosować maseczki
    Świadectwa nieodebrane w dn. 05.07 będzie można odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 14.00.
    Dyrektor II LO
    Krzysztof Zajda