Uczniowie II LO pojadą do Włoch

Do realizacji został zatwierdzony projekt „Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach”.

Będzie on realizowany od września 2021 do sierpnia 2022 r. W całości jest on finansowany ze środków UE- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu przewidziany jest wyjazd do Włoch (Udine) 36 uczniów klas drugich. Szczegółowe informacje o projekcie, zasadach rekrutacji, jej rozpoczęciu zostaną przekazana wkrótce za pomocą dziennika elektronicznego i w tradycyjny sposób (tablica w szkole).