Rekrutacja do ponadnarodowej mobilności uczniów

REKRUTACJA DO PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach rozpoczyna rekrutację uczniów do mobilności edukacyjnej do Włoch, która planowana jest na maj bieżącego roku. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w naborze!

Ponadnarodowa mobilność uczniów Planowane wyjazdy zostaną zrealizowane w ramach projektu: „Z ziemi polskiej do włoskiej.” Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. To przedsięwzięcie na przeprowadzenie którego szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty PMU zakładają współpracę pomiędzy szkołami partnerskimi z dwóch krajów europejskich. W naszym przypadku rolę instytucji przyjmującej pełni IPSIA Giacomo Ceconi – szkoła średnia z siedzibą w Udine, Włochy. To tam już w maju nasza młodzież zrealizuje innowacyjny program edukacyjny, obejmujący m.in. tworzenie stron internetowych o tematyce regionalnej, społecznej, historycznej i turystycznej. Zajęcia prowadzone będą w międzynarodowych grupach polsko-włoskich, w języku angielskim. Oprócz zajęć merytorycznych uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział także w licznych wycieczkach, animacjach i atrakcjach. To okazja, by lepiej poznać Włochy, ich historię, kulturę i sztukę – a także podnieść znajomość języka angielskiego i wzmocnić ważne kompetencje społeczne! Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://2lopabianice.edu.pl/projekt/informacje-o-projekcie/
UWAGA! Mobilność planowana jest na dni 22.05.2022 – 3.06.2022.
Cele projektu to wzrost konkretnych kompetencji kluczowych w tym w szczególności: językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich a także umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji jak i ogólne podniesienie poziomu wiedzy uczestników mobilności, a także wyrównanie szans edukacyjnych poprzez objęcie projektami mobilnością uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych. Zakres wsparcia w projekcie Udział w projekcie jest dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie koszty zostaną pokryte ze środków finansowych pozyskanych przez nas w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in. realizacja kursu przygotowawczego do mobilności, transport na trasie Polska – Włochy – Polska, a także w miejscu odbywania mobilności, realizacja programu mobilności, udział w programie kulturowym, wyżywienie, zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenia. Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Prosimy o zwrócenie uwagi, że udział w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, tak by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania młodzież będzie miała m.in. zajęcia z języka angielskiego czy włoskiego. Najważniejsze informacje nt. rekrutacji Do rekrutacji zapraszamy uczniów w wieku 15-17 lat, przede wszystkim z klas humanistycznych oraz matematyczno-informatycznych ze względu na przyjętą w projekcie tematykę. Jeżeli uczniowie tych klas nie zapełnią wszystkich miejsc, lista zostanie uzupełniona o kandydatów z innych oddziałów. Rekrutacja do projektu rusza w dniu 8.03.2022 roku o godzinie 8:00 oraz kończy się 14.03.2022 roku o godzinie 10:00. Aby wziąć udział w naborze, należy w sposób poprawny uzupełnić załączoną do artykułu Kartę Zgłoszenia oraz złożyć ją w Sekretariacie Szkoły. Za poprawny przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentacji, w tym zwłaszcza Regulaminem oraz Programem mobilności.
Powodzenia!