O zdalnym kształceniu

Szanowni Państwo. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole i zaleceniami MEN nauczyciele II LO w Pabianicach podjęli działania związane z t. zw. nauką zdalną (kształceniem na odległość). Informacje, materiały związane z tą formą nauczania są (albo będą) wysyłane przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego, skrzynek mailowych itp. Jeśli do któregoś z uczniów nie docierają takie informacje (albo nie jest możliwy ich odbiór) proszę o kontakt telefoniczny ze szkołą pod nr 422152245 albo 422155747. Dyrektor II LO mgr Krzysztof Zajda