Informacje Dyrekcji II LO dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo
W związku z brakiem porozumienia rządu z przedstawicielami związków zawodowych informujemy, że od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania na terenie naszej placówki rozpoczęta zostanie akcja strajkowa.

Prosimy o zapewnienie opieki młodzieży w tym czasie. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone, a nieobecności uczniów usprawiedliwione. Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły przekazywane będą Państwu na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły. Jednocześnie informujemy, że w dniach 08 - 10 kwietnia 2019 r. w godz. 10.15 - 11.30 w kościele NMP w Pabianicach odbywają się rekolekcje wielkopostne, na które zapraszają organizatorzy.

Z wyrazami szacunku Dyrekcja