II LO objęte patronatem naukowym PŁ

Podpisana została umowa o objęciu II LO patronatem naukowym i dydaktycznym przez Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. W ramach patronatu przewidziany jest udział uczniów II LO w wykładach oraz organizacja zajęć prowadzonych przez pracowników Wydziału. Zajęcia mają być prowadzone zarówno na terenie PŁ jak i w szkole.