Rezultaty


Uczestnicy projektu podczas mobilności zajmowali się tematem dostępności cyfrowej. Zgłębili informacje o standardzie WCAG 2.0 i opracowali na tej podstawie raporty dostępności wybranych stron internetowych, a także przygotowali broszurki informacyjne, które wsparły upowszechnianie rezultatów projektu. Uczestnicy w trakcie mobilności dowiedzieli się, że stosowanie standardów tworzenia stron internetowych, czasem trudnych do wdrożenia, nie jest kagańcem dla twórców aplikacji internetowych, protokołów przesyłu danych i sprzętu komputerowego a próbą umożliwienia korzystania możliwie jak największej liczbie użytkowników z dobrodziejstw ogólnoświatowej sieci. Standard WCAG dotyczy dostępności stron internetowych i jest rodzajem zbioru zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron internetowych. Udział w projekcie pozwolił uczniom na dostrzeżenie problemów z jakimi codziennie spotykają się osoby niepełnosprawne w internecie, dowiedzieli się oni także jak szeroka jest ta grupa użytkowników sieci. Uczniowie w trakcie zajęć w międzynarodowych grupach zajęli się audytem stron internetowych z których sami korzystali na co dzień, takich jak strony internetowe obu szkół, popularne serwisy informacyjne, czy strony, dzięki którym możemy zamówić jedzenie z dostawą do domu. Dzięki ogólnodostępnym wytycznym WCAG 2.0 obowiązującymi od 2008 roku mogli przygotować samodzielnie raporty dostępności. Obecnie rekomendacje WCAG podzielone są na 4 grupy:

  1. Percepcja - informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób.
  2. Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję).
  3. Zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała.
  4. Rzetelność - treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące.
Dzięki udziałowi w mobilności, uczniowie mogli rozwinąć kompetencje kluczowe, których dotyczyła inicjatywa, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, cyfrowe a także kompetencje społeczne, osobiste i w zakresie uczenia się. Rozwinęli swoją wrażliwość na potrzeby innych. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z rezultatami projektu