Podsumowanie

Dzielimy się rezultatami projektu.
Główną częścią projektu była zagraniczna mobilność uczniów, podczas której uczniowie, pracując w międzynarodowych grupach, zbadali pod kątem dostępności popularne strony internetowe. Teraz przyszedł czas na podzielenie się rezultatami z szerszym gronem odbiorców. W naszej szkole zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie podsumowujące na które zaproszeni zostali z uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz prasy. Uczestnicy projektu uświadomili nam jak wielu osób dotyczą ograniczenia w internecie i jak ważne jest dbanie o wszystkich użytkowników sieci. Problem dostępności dotyczy jednej piątej społeczeństwa, osoby z niepełnosprawnościami nie są jedyną grupą, która ma problemy w sieci. Dotyczy to także osób starszych, nowych użytkowników internetu, osób posługujących się innymi językami, czy też korzystających ze starszego, nieaktualnego oprogramowania, ale też wszystkich użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Dzięki temu zdaliśmy sobie sprawę, że każda strona w internecie powinna być dostosowana dla szerszego grona użytkowników, tak by ludzie ze specjalnymi potrzebami mogli zasięgnąć informacji, niezależnie czy jest to strona internetowa szkoły, serwis informacyjny, czy sklep internetowy bądź wizytówka firmy usługowej. W ramach spotkania uczestnicy prezentowali wyniki wykonanych audytów stron, a także szeroko omówili problem dostępności. Dodatkowo przygotowali dla nas materiały informacyjne w postaci plakatów i broszur. Opowiedzieli też o korzyściach płynących z uczestnictwa w międzynarodowym projekcie.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą projekt.