Informacje o projekcie- Grecja 2022


        PROJEKT ZREALIZOWANY

REKRUTACJA DO PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach rozpoczyna rekrutację uczniów do zagranicznej mobilności edukacyjnej do Grecji. UWAGA! Mobilność planowana jest na 16-29 października 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w naborze!


        PROJEKT ZREALIZOWANY

Szanowni Państwo,
Z satysfakcją informujemy, iż wniosek o dofinansowanie złożony w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zatwierdzony do realizacji. Oznacza to, iż niebawem Szkoła przystąpi do realizacji projektu „Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach”
Czas realizacji projektu: 01.07.2021-30.06.2022 (12 miesięcy)
Cel podstawowy: wzrost konkretnych kompetencji kluczowych w tym w szczególności: językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich a także umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, jak i ogólnego podniesienia poziomu wiedzy uczestników mobilności.
Rezultat: zaplanowanie, zredagowanie pod względem tekstu, zdjęć i grafik strony internetowej poświęconej historii, życiu kulturalnemu, społecznemu, politycznemu i gospodarczemu Pabianic i Udine.
Pierwsza grupa w ramach mobilności skupi się na czasach od powstania obu miast aż do XX wieku, przy czym największy nacisk zostanie położony na historię, zabytki i życie kulturalne Pabianic i Udine. Druga grupa z kolei rozwinie wątek XX-wieczny i do czasów współczesnych, koncentrując się na gospodarce miast, ich uwarunkowaniach społecznych, politycznych i kulturowych. W ramach pracy obu grup mobilności powstanie strona internetowa, na której pojawią się osie czasu z najważniejszymi wydarzeniami, informacjami i ciekawostkami dotyczącymi miast, z których pochodzą uczestnicy projektu.
Uczestnicy: 32 uczniów (po 16 na każdą mobilność) z II LO w Pabianicach (uczniowie klas 2 w roku szkolnym 2021/2022) + 4 nauczycieli-opiekunów (po 2 na każdą mobilność) 43 uczniów z Istituto Salesiano G.Bearzi* w Udine (Włochy) + 2 nauczycieli-opiekunów
Wartość projektu: 247 200,00 PLN

    Sposoby realizacji:
  • działania przygotowawcze, w tym zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, języka włoskiego, przygotowanie kulturowe, pedagogiczno-organizacyjne, spotkania informacyjne
  • 2 programy mobilności
  • zajęcia projektowe w we włoskiej szkole, trwające 13 dni łącznie z podróżą. Językiem komunikacji jest język angielski.
  • ewaluacja i promocja realizacji projektu
Warunki finansowe: realizacja projektu jest w całości finansowana przez UE w ramach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i obejmuje: udział w działaniach przygotowawczych ubezpieczenie podczas wyjazdu koszty transportu koszty zakwaterowania koszty wyżywienia (trzy posiłki dziennie) opieka nauczycieli
*Pierwotnym partnerem była szkoła IPSIA Giacomo Ceconi w Udine, jednak zmuszeni byliśmy zmienić partnera.