Informacje o projekcie

Szanowni Państwo,
Z dumą informujemy, iż wniosek o dofinansowanie złożony w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zatwierdzony do realizacji. Oznacza to, iż niebawem Szkoła przystąpi do realizacji projektu pt. „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami” Działania w ramach projektu polegać będą na organizacji pięciodniowej mobilności w Grecji, gdzie młodzież z II LO w Pabianicach realizować będzie przygotowany wcześniej program zajęć z młodzieżą z greckiej szkoły partnerskiej. Działania projektowe związane będą z tematyką dostępności treści cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami. Walka z wkluczeniami cyfrowymi to aktualny temat, który wymaga zwrócenia większej uwagi społeczeństwa oraz zaangażowania na rzecz przełamywania barier. Głównym celem projektu będzie zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowości oraz w zakresie osobistym, społecznym, kulturowym i uczenia się. Ponadto przewiduje się, iż realizacja działań będzie wpływała na proces umiędzynaradawiania szkoły co zwiększy jakość nauczania i zapewni uczniom możliwość korzystania z poza formalnych działań wpływających na rozwój osobisty, społeczny i kulturowy. Projekt przyczyni się ponadto do wzmocnienia kompetencji zawodowych kadry w tym wiedzy i umiejętności związanych z zażądaniem projektami. W projekcie weźmie udział 20 uczniów naszej Szkoły, który już niebawem zostaną wyłonieni do udziału w projekcie w procesie rekrutacji. Młodzież przed wyjazdem go Grecji przejdzie cykl szkoleń, którzy przygotuje ich do efektywnej realizacji działań projektowych. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, więcej informacji o projekcie już wkrótce.