Informacje o projekcie

Szanowni Państwo,
Z satysfakcją informujemy, iż wniosek o dofinansowanie złożony w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zatwierdzony do realizacji. Oznacza to, iż niebawem Szkoła przystąpi do realizacji projektu „ Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach”
Czas realizacji projektu: 2021- 2022 (12 miesięcy)
Cel: zaplanowanie, zredagowanie pod względem tekstu, zdjęć i grafik strony internetowej poświęconej historii, życiu kulturalnemu, społecznemu, politycznemu i gospodarczemu Pabianic i Udine
Uczestnicy: 36 uczniów z II LO w Pabianicach (uczniowie klas 2 w roku szkolnym 2020/2020)+ nauczyciele (opiekunowie)
16 uczniów z IPSIA Giacomo Ceconi w Udine- Włochy+ nauczyciele (opiekunowie)
Cel podstawowy: wzrost kompetencji kluczowych w tym w szczególności językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich a także umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji
Wartość projektu; 250 000 zł.
Sposoby realizacji:
- działania przygotowawcze w tym zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, języka włoskiego, przygotowanie kulturowe
- zajęcia projektowe w IPSIA Giacomo Ceconi Udine- Włochy w dwóch turach (jesień 2021- I tura, wiosna 2022- II tura) trwające dwa tygodnie. Językiem komunikacji jest język angielski.
- ewaluacja i promocja realizacji projektu

    Warunki finansowe: realizacja projektu jest w całości finansowana przez UE w ramach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i obejmuje:
  • udział w działaniach przygotowawczych
  • ubezpieczenie podczas wyjazdu
  • koszty transportu
  • koszty zakwaterowania
  • koszty wyżywienia (trzy posiłki dziennie)
  • opieka nauczycieli