PPK- II LO

Zgodnie z ustawą o PPK począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku wobec Pracodawcy można składać wnioski związane z przystąpieniem do PPK lub rezygnacją w zależności od kryterium wieku. Od tej daty sektor finansów publicznych zostanie objęty ustawą o PPK, tj. ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215). W załączeniu poniżej do wykorzystania wzory dokumentów dla pracowników związane z przystąpieniem do PPK. Wypełnione deklaracje, wnioski i klauzule należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w wersji oryginalnej do dnia 22.03.2021 r.

    W załaczniku;
  1. Klauzula przetwarzania danych osobowych dla wniosków.
  2. Wniosek o rezygnacji z PPK,- deklaracja o rezygnacji dla osób w wieku 18 - 55lat
  3. Wniosek przystąpienia do PPK dla pracownika 55 - 70 lat - wzór Nr 5
  4. Wniosek o dokonanie wpłat do PPK
  5. Deklaracja - dodatkowe wpłaty pracownika.
  6. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
  7. Deklaracja - obniżenie wpłaty pracownika.
  8. Logowania na stronie Nationale Nederlanden- ulotka.