MATURA 2020

CKE: Harmonogram, komunikaty , informacje
Informacja nr 5

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie maturalnym (np. choroba) jest możliwość zdawania tego egzaminu w terminie dodatkowym. Warunek przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym- złożenie wniosku do dyrektora w określonym terminie (wraz ze zwolnieniem lekarskim), zgoda OKE. Terminarz w „Komunikacie o harmonogramie egzaminów w 2020 r. z 24 kwietnia 2020 r.”.
Dyrektor II LO
Krzysztof Zajda


Informacja nr 4

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W II LO godziny wpuszczania na egzamin.

Informacja nr 3

I. Zasady bezpiecznego zachowania podczas egzaminu maturalnego


Informacja nr 2

XII. Instrukcja przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego części pisemnej dla zdających

Zasady bezpiecznego zachowania podczas egzaminu maturalnego" zostaną przesłane w czwartek. " Harmonogram egzaminu maturalnego w II LO" zostanie przesłany w następnej kolejności. Tam zostaną podane informacje o której godzinie rozpocznie się wpuszczanie do poszczególnych sal, w jakich salach zdają poszczególne osoby, jakim wejściem wchodzą do szkoły itp.

Dyrektor II LO
Krzysztof ZajdaInformacja nr 1

Na podstawie"Wytycznych MEN" oraz nowego rozporządzenia MEN (dostępne na stronie MEN) będą opracowane odpowiednie procedury obowiązujące w szkole. - dotyczy osób które starają się o przyjęcie na uczelnie zagraniczne- do 25.05 proszę o informacje o zamiarze przystąpienia do egzaminu ustnego z języka polskiego albo języka obcego nowożytnego - dotyczy osób które z przyczyn medycznych nie mogą zakrywać ust i nosa- do 29.05 proszę o informację o takich sytuacjach Informacje te proszę przesłać przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego, jeśli to nie jest możliwe poinformować wychowawcę albo przesłać informację na skrzynkę szkoły.

Dyrektor II LO
Krzysztof Zajda