Ubezpieczenie NW uczniów II LO

Rada Rodziców II LO zaaprobowała 3 oferty firm ubezpieczeniowych dla ubezpieczenia uczniów od następstw NW w roku szkolnym 2019/2020.

Ubezpieczenie uczniów w szkole nie jest obowiązkowe.

Dokładniejszą informację przedstawiamy w dokumentach poniżej.

Warunki COMPENSA dla II LO

Porównanie InterRisk i PZU

Decyzję o ubezpieczeniu uczniów podejmują rodzice. O swojej decyzji informują do piątku 20.09.2019 wychowawcę klasy. Brak informacji oznacza decyzję NIEUBEZPIECZANIA dziecka w szkole.