Rada Szkoły

Rada Szkoły: 
Przedstawiciele rodziców: 
                                          Pan Cezary Borek
                                          Pani B. Trelińska.
 
Przedstawiciele młodzieży: Mateusz Chadrysiak, Julita Małycha.
 
Przedstawiciele nauczycieli: Aneta Madalińska, Katarzyna Przystał, Dariusz Wpych.